ANBI gegevens Muziek aan de Middenweg

Naam instelling:  
Muziek aan de Middenweg

RSIN/fiscaal nummer:
852812036

Contactgegevens:
Muziek aan de Middenweg
Zuiderweg 38
1461 GJ Zuidoostbeemster
info@muziekaandemiddenweg.nl

Doelstelling:
Muziek aan de Middenweg (MadM) is het grootste jaarlijks terugkerende gratis muziekfestival in de Beemster met als doel voor een breed publiek kunst en cultuur samen te laten komen. Dit is een muzikale dag met een groot scala aan muziekstromingen van pop tot jazz en hardrock tot klassiek, kinderliedjes en -voorstellingen, die gratis te beluisteren zijn op diverse locaties aan de Middenweg.

Bestuurssamenstelling:
Henny Lakeman, Voorzitter
Erika Nannings, Programmeur/Bestuurder
Jan Slot, Penningmeester
Nelleke Ordeman – Noome, Secretaris
Peter Heerschop, Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:
Het bestuur van Muziek aan de Middenweg ontvangt geen financiële beloning

Beleidsplan (download):
Beleidsplan MadM 2018

Balans (download)
MadM Balans 2017-2018

Winst en Verliesrekening (download):
MadM Verlies en Winstrekening 2017